Somatinės edukacijos ir terapijos asociacija švenčia pirmąjį gimtadienį

Pokalbis su asociacijos prezidente Kamile Pundziūte

Somatinės edukacijos ir terapijos asociacija (toliau SETA) šių metų vasario 21-ąją šventė savo pirmąjį gimtadienį. Įkūnytos Praktikos komandos narių veikla yra tampriai susijusi su šia organizacija. SETA yra kaip skėtis, kuris jungia mus ir kitus Lietuvoje dirbančius profesionalus. Apie tai, kas nuveikta per pastaruosius metus ir kokių svajonių išsipildymo tikimasi ateinančiais metais, šiandien kalbuosi su asociacijos vadove bei prezidente Kamile Pundziūte.

SETA narių susitikimas 2020 metų vasarą. Kamilė yra pirmoje eilėje pirma iš kairės.

Mes Įkūnytos Praktikos bendraminčiai KŪNAS KALBA erdvėje daug rašome ir kalbame apie integruojančią (kituose šaltiniuose kartais įvardinama kaip integruotą) kūno ir judesio terapiją. Ir čia atsiranda dar vienas burtažodis - somatinė edukacija ir terapija. Kamile, ar gali papasakoti, kaip šie terminai susiję?


Somatinė edukacija ir terapija yra platesnis terminas. Tai kūno ir judesio technikų naudojimas ugdymo ir sveikatos tikslais. Kūno ir judesio technikos tai žinių sistemos, kurios įgalina pažinti save, integruoti kūną ir protą bei gerinti žmogaus funkcionavimą per sąmoningą ir atstatantį judesį bei darbą su kūnu (angl. bodywork). Tai plati profesijos apibrėžtis, apimanti atskiras disciplinas, kurios turi savo edukacijos ar terapijos ypatumus, specifinius principus, metodus ir technikas. Jų principas panašus: didinant suvokimo, kinestetinį, propriocepcinį jautrumą bei sąmoningumą gilinamasi į patyriminę anatomiją, sprendžiamos laikysenos, judesio ar psichosomatinės problemos, judesys permodeliuojamas į sveikesnį ar efektyvesnį.


Lietuvoje labiausiai paplitusi somatinės edukacijos ir terapijos sritis - integruota kūno ir judesio terapija (angl. Integrative Bodywork and Movement Therapy - IBMT). Ji remiasi Autentiško judesio disciplina, Body-Mind Centering® metodika ir somatine psichologija. Kitos pasaulyje gerai žinomos disciplinos yra Feldenkrais metodika, Aleksanderio technika, Laban Bartenieff judesio sistema ir kt.


Ką Somatinės terapijos ir edukacijos asociacija vienija?


Kol kas techniškai šios asociacijos pagrindas yra integruotos kūno ir judesio terapijos specialistai, kurie užsiima tiek edukacinėmis veiklomis, tiek terapinėmis veiklomis. Šių specialistų iniciatyva ir buvo įkurta asociacija. Tačiau mūsų, integruotos kūno judesio terapijos specialistų, profesiniai interesai yra labai panašūs į kitų somatinių praktikų specialistų interesus. Juos atstovauti ir yra vienas iš asociacijos tikslų. Kadangi Lietuva yra labai maža, pasirodė protinga ir prasminga apjungti skirtingas profesijas, kurių Lietuvoje kol kas nelabai ir yra. Norisi grįsti platesnį kelią, kuriuo vėliau galėtų eiti ir kiti, giminingi profesionalai.


Ar galėtum pavardinti, kas yra šie giminingi profesionalai?


Sekdami Tarptautinės somatinio judesio edukacijos ir terapijos asociacijos (ISMETA) pavyzdžiu, Lietuvoje nusprendėme taip pat apjungti visą somatinės edukacijos ir terapijos profesinę šeimą. Tad po SETA skėčiu galėtų tilpti šios technikos, metodikos ir sistemos: Body-Mind Centering technika, Aleksanderio technika, Feldenkrais metodas, Laban Bartenieff judesio sistema, Watsu, somatinė psichoterapija, kraniosakralinė terapija, autentiškas judesys. Būtų smagu, jei šių specialistų Lietuvoje atsirastų daugiau.


Kaip ši veikla, ši praktika atsirado Lietuvoje? Iš ko išaugo ši asociacija?


Lietuvoje somatinės edukacijos ir terapijos srityje yra daugiausia integruotos kūno judesio terapijos specialistų, kuriuos ruošia Londone esantis institutas. Šis institutas organizuoja Lietuvoje trejų metų mokymo programą žmonėms, kurie nori įgyti šią profesiją. Į Lietuvą mokymo programą atvežė Agnietė Laurinaitytė.


Visų kitų somatinės edukacijos ir terapijos technikų, metodikų, sistemų Lietuvoje išmokti galimybės nėra - šių sričių profesionalai yra įgiję mokslus užsienyje. Mokymo programų nebuvimas Lietuvoje apsunkina profesijos įteisinimą. Mūsų, kaip asociacijos, pagrindinis ir rimčiausias darbas dabar yra rūpintis, kad šie žmonės, kurie turi išsilavinimą, turi praktiką ir turi pasaulyje pripažintas profesijas, atrastų jiems tinkamą vietą mūsų teisinėje sistemoje.


Svarbu suprasti, kad kiekvienos šalies teisinė sistema yra skirtinga - turi skirtingus reikalavimus. Lietuvoje vienas iš svarbiausių reikalavimų profesijos įteisinimui yra aukštojo mokslo programa. Somatinės edukacijos ir terapijos srityje Lietuvoje aukštojo mokslo programos nėra. Tad mums asociacija reikalinga ir tam, kad atrastumėm būdus pasakyti, jog mes esame.


Tad šiuo metu pagrindinės asociacijos veiklos sukasi aplink šį profesijos įteisinimo klausimą, tiesa?


Taip, tai yra labai svarbi tema. Mūsų didžiausias galvos skausmas. Bet kitos veiklos sritys irgi yra. Pirmiausia, pažindiname visuomenę su tuo, kad yra tokia paslaugų sritis. Kadangi tai labai nauja profesija ir jos nėra universitetuose, visuomenė nežino, kad ji egzistuoja. Tad vienas iš mūsų, kaip profesionalų asociacijos, tikslų yra pranešti apie save, paaiškinti žmonėms, kas mes esame, kas yra kūno ir judesio terapija, kas yra kitos somatinės terapijos rūšys, kada jos taikomos, kokie privalumai, kokių rezultatų galima tikėtis. Norime, kad žmogus žinotų - jis gali kreiptis ir į mus.


Kitas mūsų asociacijos tikslas yra rūpintis savo, kaip profesionalų, augimu ir savitarpio palaikymu. Asociacijos viduje susitinkame konferencijose ir mažiau oficialiuose renginiuose, kuriuose vyksta žinių mainai, taip pat, leidžiant laiką kartu, - ir postūmis bendriems projektams. Savitarpio palaikymui labai svarbios intervizijų grupelės bei seminarai, kurie palaiko mūsų profesinį augimą.


Taip pat kartu su asociacija mes gauname ir juridinį asmenį, per kurį galime rašyti projektus, gauti finansavimą būtent šiai sričiai.


Kamile, gal galėtum papasakoti, ką veikia, kur dirba, kaip taiko studijose įgytas žinias šios asociacijos nariai?


Mūsų asociacijos profesionalai dirba ne savo profesijos vardu, tačiau dirba sveikatos įstaigose - nuo psichikos sveikatos ligoninių ir centrų valstybiniam ir privačiame sektoriuje iki privačios praktikos. Jie dirba su labai įvairiomis klientų grupėmis – nuo klientų, turinčių labai rimtus psichinius sutrikimus, iki asmeninio augimo terpės edukacinėje srityje. Tad šiame spektre telpa depresija sergantys, valgymo sutrikimų turintys žmonės. Taip pat vaikai autizmo spektre ir žmonės, kurie neturi diagnozės, bet turi tokių eilinio žmogaus problemų, su kuriomis einame pas psichologą. Ir, žinoma, yra tie, kurie tiesiog domisi asmeniniu augimu, domisi savo kūnu, savo kūno galimybėmis, kūno išmintimi ir tai nori taikyti kūryboje arba savo gyvenimo kūrybiniam procese plačiąja prasme.


Ar gali paminėti konkrečių projektų, erdvių, kuriose dirba asociacijos nariai?


Taip, pavyzdžiui, praeitais metais žiūrovams buvo parodytas Aistės Kriukelytės ir Rasos Birietės tyrimas – „Žmogus. Impulsas. Judesys“, kuriame buvo nagrinėjamas šokis, gimstantis atlikėjui reaguojant į jį stebinčio žiūrovo kūną. Vienas pagrindinių šio tyrimo metodų – autentiško judesio praktika. Ši praktika yra vienas iš pamatinių kūno ir judesio terapijos elementų. Tad tai labiau kūrybinis projektas. Rita Karklytė dirba Depresijos gydymo centre. Tad ją galima sutikti ten. Kelios terapeutės dirba su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų, Penkių pojūčių namuose ir privačiose praktikose. Vėjūnė Gota kūno ir judesio terapiją kombinuoja su psichologinėmis konsultacijomis privačioje praktikoje. Aina Pakeltė šią terapiją kombinuoja su joga, rengia seminarus, kurie yra turbūt labiau asmeninio augimo srityje. Tad čia daugiau edukacijos, mažiau terapijos. Verta paminėti Šokių erdvę - sąmoningo laisvo šokio kassavaitinę praktiką - į kurią kviečiu aš. Taip pat Auksė Luišaitė - Jauniškė veda somatines meditacijas. Auksė taip pat yra Autentiško judesio vėliavos nešėja Lietuvoje. Ji kviečia į susitikimus su autentišku judesiu, turi grupę. Vilma Kraelskaitė yra kartu ir dula. Ji jungia šias dvi sritis. Taip pat yra ir kitų narių veiklų, kurios taip pat yra labai svarbios.


Kokia yra asociacijos svajonė? Ką asociacija norėtų nuveikti?


Labiausiai norisi turėti gyvą asociaciją, jungiančią profesionalus, besidalinančius žiniomis ir besirūpinančius šios srities paslaugų kokybe. Taip pat norisi, kad somatinės edukacijos ir terapijos profesija būtų pripažinta Lietuvoje, kad galėtume dirbti valstybinėse sveikatos priežiūros įstaigose. Privačiame sektoriuje mes jau dirbame. Jis yra mažiau kontroliuojamas įstatymų ir kartu atitrūkęs nuo valstybės finansavimo. Bet, kadangi mes žinome, kokia galinga ši terapija bei edukacija, kokia ji turtinga savo įvairiausiomis technikomis, norisi, kad tai taptų prieinama visiems žmonėms, net ir tiems, kurie galbūt neturi lėšų eiti į privatų sektorių. Norėtųsi, kad šios paslaugos būtų prieinamos kiekvienam žmogui. Galbūt jos galėtų būti bent dalinai finansuojamos valstybės. Būtent tam mums reikia prisistatyti, kas mes esam, pristatyti šios profesijos stiprybes, kad galėtume šias paslaugas pasiūlyti visiems žmonėms.


Ar galėtum pavardinti mūsų draugus bendraminčius Europoje?


Mūsų judėjimas visų pirma yra labiausiai susijęs su Integruotos kūno ir judesio terapijos (IBMT) institutu Londone. Taip pat palaikome ryšius su ISMETA, kuri yra tarptautinė somatinio judesio edukacijos ir terapijos asociacija. ISMETA yra pasaulinė organizacija, jos šaknys Amerikoje. Taip pat mums labai artima Body-Mind Centering asociacija.


Ir ar gali papasakoti, kodėl verta susitikt